top of page

Kurumsal Politikalarımız

BİLGİ-KALİTE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

                                                                                                          02.01.2023

KUANTUM BULUT BİLİŞİM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ yönetimi olarak;

 

        KUANTUM BULUT BİLİŞİM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ  Hizmetlerinde; ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardında kurulan sistemlerin ana teması; insan, altyapı, yazılım, donanım,  kuruluş bilgileri, tüm iş ve işlemler, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, kalite ve risk yönetimini güvence altına almak, bilgi-kalite güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve kalite-bilgi güvenliği ve paydaşların memnuniyeti ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Kuruluşumuz, hasta ve çalışan memnuniyetine önem veren kalite anlayışı ile daha iyi hizmet sunmayı ve kendini sürekli yenileyerek güncelliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu amaç, hata kaynaklarını ortadan kaldırarak daha verimli hizmet vermeyi ve kaliteli hizmet standartlarını hayata geçirmeyi gerektirmektedir.

 

Sağlık sektöründe hizmet veren bir kurum olmanın gerektirdiği sorumluluk bilinci içerisinde; insana ve etik değerlere saygılı, eşitlik ilkesine bağlı, kalite yönetim sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi ve devamını sağlamayı ilke edinerek, herkese hakkı olan sağlık hizmetini zamanında sunma amacını güleryüzlü ve eğitimli çalışanlarımızın katılımıyla yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmektir.

 

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı:

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı KUANTUM BULUT BİLİŞİM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Liderlik ve Bağlılık: Kurum yönetimi BGYS kurulmasında ve uygulanmasında liderlik etmekte, BGYS uygulamalarına üst düzeyde katılım sağlamaktadır.

  • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

  • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

  • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktadır.

bottom of page